Events

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Sydfynske Alpers Sti & Sporbyggere torsdag den 10. marts 2022, kl. 19.00.

Generalforsamling afholdes i henhold til foreningens vedtægter som er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Forelæggelse af budget til orientering

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen – På valg er:

Kasser Lars Simonsen (ønsker ikke genvalg dog som bestyrelsenmedlem)

Bjarne Eskelund (ønsker valg som kasser)

Bestyrelsesmedlem Claus Larsen (ønsker genvalg)

Bestyrelsesmedlem Jacob Moustgaard (ønsker genvalg)

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes ved Gåsebjergsand, i FSM klubhus. Odensevej 150, 5600 Faaborg

Hvis man ønsker at deltage på generalforsamlingen, bedes man melde sig til senest 5. marts 2021.”

Indkaldelsen skal på vores facebook side senest 17. februar, lige som den skal sendes pr. mail til alle de medlemmer, der har afleveret mailadresser.

%d bloggers like this: